Strona główna

Referencje pracowników Laboratorium Badawczego Akustyki

Właściwości akustyczne pomieszczeń

Izolacyjność akustyczna

Hałas lotniczy

Hałas komunikacyjny

Hałas przemysłowy

Hałas muzyczny w środowisku pracy: orkiestry symfoniczne i operowe

Urządzenia i systemy elektroakustyczne

Prywatność rozmów

Właściwości akustyczne pomieszczeń
 • Teatr Wielki w Łodzi. Badania parametrów akustycznych przed modernizacją. (2011)
 • Teatr Wielki w Poznaniu. Badania parametrów akustycznych po modernizacji. (2011)
 • Orlen Arena w Płocku. Badania parametrów akustycznych systemu nagłaśniania. (2011, 2012)
 • Teatr Wielki w Poznaniu. Badania parametrów akustycznych przed modernizacją. (2011)
 • Filharmonia Częstochowska. Badania parametrów akustycznych przed modernizacją. (2010)
 • Opera na Zamku w Szczecinie. Badania parametrów akustycznych przed modernizacją. (2009)
 • Kino Colosseum w Szczecinie. Badania parametrów akustycznych. (2009)
 • Teatr Polski we Wrocławiu. Badania parametrów akustycznych przed modernizacją. Koncepcja modyfikacji akustyki sceny, widowni i orkiestronu. (2008)
 • Teatr Rozrywki w Chorzowie. Badania parametrów akustycznych. (2008)
 • Kino Forum w Bolesławcu. Badania parametrów akustycznych. (2008)
 • Hala Stulecia we Wrocławiu. Badania parametrów akustycznych. (2007)
 • Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania parametrów akustycznych. (2006)
 • Opera Wrocławska - Kompleksowe badania sprawdzające akustykę. (2005/2006)
 • Aula Koncertowa i Hala Sportowa w Gimnazjum w Zielonce. Badania parametrów akustycznych. (2005)
 • Sala Widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy. Badanie parametrów akustycznych. (2005)
 • Gliwicki Teatr Muzyczny. Badania parametrów akustycznych. (2004)
 • Teatr Muzyczny we Wrocławiu. Badania czasu pogłosu. (2003)
 • Filharmonia Śląska w Katowicach: Badania wpływu foteli i podłogi sali koncertowej na warunki akustyczne. (2003)
 • Teatr Roma w Warszawie. Badania parametrów akustycznych. (2003)
 • Opera Wrocławska - sala prób. Badania akustyczne. (2001)
 • Teatr Narodowy w Warszawie - sala Bogusławskiego. Badania wpływu układu sufitu na akustykę. (2001)
 • Teatr Narodowy w Warszawie - sala Bogusławskiego. Badania właściwości akustycznych w aspekcie zrozumiałości mowy. (2000)
 • Hala widowiskowa w Głogowie. Badania parametrów akustycznych. (1998)
 • TVP we Wrocławiu - studia S3 i SE. Badania czasu pogłosu i zakłóceń. (1997)
 • Opera Wrocławska. Badania akustyki przed modernizacją. (1997)
 • Teatr Polski we Wrocławiu. Badania akustyki po odbudowie. (1996)
 • Hala Ludowa we Wrocławiu. Ocena właściwości akustycznych. (1995)
Izolacyjność akustyczna
 • Badania izolacyjności akustycznej przegród w budynku wielorodzinnym przy ul Spiżowej we Wrocławiu. (2011)
 • Badania izolacyjności akustycznej drzwi wejściowych do mieszkania A.1.2.5 przy ul. Krakowskiej w Szczecinie. (2010)
 • Budynek mieszkalny przy ul. Świtezianki 8 w Łodzi. Badania izolacyjności przegród od dźwięków powietrznych. (2010)
 • Budynek mieszkalny przy ul. Kawalerzystów we Wrocławiu. Badania izolacyjności przegród od dźwięków uderzeniowych. (2009)
 • Opera na Zamku w Szczecinie. Badania izolacyjności przegród od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. (2009)
 • Budynek mieszkalny wybudowany przez SGI Baltis przy ul. Poznańskiej w Szczecinie. Badania izolacyjności przegród od dźwięków powietrznych. (2008)
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie. Izolacyjność akustyczna drzwi. (2008)
 • Centrum Korona we Wrocławiu. Izolacyjność przegród między dyskoteką a salami kinowymi. (2007)
 • Hotel Skalny - Karpacz. Badania izolacyjności przegród od dźwięków powietrznych. (2006)
 • Stary Browar II w Poznaniu. Część kinowa. Badania izolacyjności przegród od dźwięków powietrznych. (2006)
 • Złote Tarasy - Warszawa. Część kinowa. Badania izolacyjności przegród od dźwięków powietrznych. (2006)
 • Studio nagrań Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Badania izolacyjności akustycznej stropu od dźwięków uderzeniowych. (2006)
 • Opera Dolnośląska we Wrocławiu. Badania izolacyjności drzwi między kuluarami a widownią w budynku. (2005)
 • Multipleks Cinema City przy ul. Jana Pawła II w Warszawie. Badania izolacyjności przegród od dźwięków powietrznych. (2004)
 • Budynek E1 na osiedlu Jagodno we Wrocławiu. Badania izolacyjności akustycznej przegród. (2004)
 • Hotel DORINT we Wrocławiu. Badania izolacyjności akustycznej. (2002)
 • Hotel IBIS w Zabrzu. Badania izolacyjności akustycznej drzwi. (2001)
 • Budynek mieszkalny przy Erlenweg 21/23 w Wilsdruff (Niemcy). Opinia nt. izolacyjności akustycznej ściany. (2000)
 • Budynek mieszkalny przy ul. Berenta/Micińskiego we Wrocławiu. Badania izolacyjności akustycznej. (1999)
Hałas lotniczy
 • Lotnisko Wrocław Starachowice: Badania hałasu lotniczego w rejonie ul. Zarembowicza we Wrocławiu. (2007)
 • Lądowisko dla śmigłowców sanitarnych przy Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. Zasięg hałasu. (2006)
 • Lądowiska dla helikopterów Wojskowego Szpitala Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu. Pomiar emisji hałasu. (2004)
 • Lotnisko w Mirosławcu. Określenie obszaru ograniczonego użytkowania. (2003)
 • Lotnisko wojskowe w Świdwinie. Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania. (2003)
 • Lotnisko wojskowe w Powidzu. Oddziaływanie modernizowanego lotniska na środowisko naturalne. (2002)
 • Lotnisko wojskowe w Mirosławcu. Oddziaływanie modernizowanego lotniska na środowisko naturalne. (2001)
 • Lotnisko wojskowe w Krzesinach. Oddziaływania modernizowanego lotniska na środowisko naturalne. (2001)
 • Lotnisko wojskowego w Świdwinie. Oddziaływania modernizowanego lotniska na środowisko naturalne. (2001)
 • Lotnisko wojskowe w Łasku. Oddziaływanie modernizowanego lotniska na środowisko naturalne. (2001)
 • Lotnisko w Powidzu. Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko. (1999)
 • Lotnisko w Mińsku Mazowieckim. Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko (1999)
 • Lotnisko w Łasku. Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko. (1999)
 • Lotnisko w Malborku. Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko. (1999)
 • Lotnisko Poznań-Krzesiny. Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko. (1999)
 • Lotnisko Poznań-Krzesiny. Pomiary hałasu lotniczego. (1999)
Hałas komunikacyjny
 • Analiza i ocena hałasu drogowego na terenie projektowanego kompleksu budynków pomiędzy ul. Popowicką i ul. Milenijną we Wrocławiu. (2009)
 • Ul. Ślężna we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8. Symulacja komputerowa. (2009)
 • Symulacja hałasu drogowego od ul. Kościelnej w Poznaniu na terenie planowanej inwestycji. (2008)
 • Ocena hałasu drogowego na obszarze pomiędzy ul. Popowicką i ul. Milenijną we Wrocławiu. (2008)
 • Linie kolejowe nr 143 i 272 w granicach powiatów: oleskiego, kluczborskiego, namysłowskiego. (2008)
 • Droga krajowa nr 4 w m. Bolesławiec pomiędzy ulicami Skalna i Górską. Opracowanie prognozy hałasu wraz z określeniem gabarytów ekranu akustycznego. (2008)
 • Projektowana droga ekspresowa S8 na odcinku Wrocław ? Oleśnica. Obliczenia akustyczne ekranów. (2008)
 • Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp - pomiary hałasu. (2008)
 • Projektowana droga ekspresowa S8 na odcinku Wrocław ? Oleśnica. Obliczenia akustyczne dla potrzeb raportu oddziaływania na środowisko. (2008)
 • Linia kolejowa E30 / CE-30 na odcinku Opole ?Katowice ? Kraków. Pomiary hałasu kolejowego dla potrzeb studium wykonalności modernizacji. (2007)
 • Autostradowa Obwodnica Wrocławia. Obliczenia skuteczności ekranów akustycznych. (2007)
 • Droga krajowa nr 12 - obwodnica Żagania. Pomiar hałasu w środowisku powodowany eksploatacją drogi. (2007)
 • Droga krajowa nr 94. Obliczenia zasięgu oddziaływania hałasu w otoczeniu drogi. (2006)
 • Droga wojewódzka nr 376 - ul. A. Mickiewicza m. Szczawno Zdrój. Pomiary i obliczenia zasięgu hałasu drogowego. (2006)
 • Droga krajowa A4: km 51+670 i km 183+767. Badania hałasu. (2006)
 • Linia kolejowa E-30 na odcinku Kraków-Medyka i Wrocław-Opole. Badania hałasu kolejowego. (2006)
 • Linia kolejowa E-30 w rejonie stacji Opole-Zachodnie. Pomiary kontrolne emitowanego poziomu hałasu. (2006)
 • Autostradowa Obwodnica Wrocławia. Analiza zasięgu oddziaływania hałasu. (2006)
 • Generalny pomiar ruchu - Województwo Dolnośląskie, drogi krajowe (dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Pomiar hałasu przy drogach. (2005)
Hałas przemysłowy
 • Elektrociepłownia Czechnica w Siechnicach k.Wrocławia. Pomiary i symulacje. (2009)
 • Elektrownia Turów - badania hałasu. (2008)
 • HUTEN S.A. we Wrocławiu - opracowanie zagadnień hałasu dotyczących hałasu do wniosku o PZ. (2008)
 • Borowskie Kopalnie Granitu w Borowie - pomiary hałasu emitowanego z terenu kopalni. (2008)
 • Strzelnica PZŁ we Wrocławiu - pomiary kontrolne hałasu. (2008)
 • HUTMEN S.A. we Wrocławiu - pomiary kontrolne hałasu. (2008)
 • FAGOR MASTERCOOK we Wrocławiu - pomiary hałasu emitowanego do środowiska z terenu. (2008)
 • Pomiary hałasu emitowanego do środowiska z terenu Młyna Jaczkowice. (2007)
 • EBCC Poland we Wrocławiu. Badanie hałasu w otoczeniu obiektu przemysłowego.(2006)
 • Plaza Poznań. Badania hałasu obiektu. (2006)
Hałas muzyczny w środowisku pracy: orkiestry symfoniczne i operowe
 • Filharmonia Wrocławska. Badania hałasu w środowisku pracy. (2010)
 • Opera Dolnośląska. Badania hałasu w środowisku pracy. (2006)
 • Filharmonia Wrocławska. Badania hałasu w środowisku pracy. (2002)
 • Opera Dolnośląska - sala prób. Badania hałasu w środowisku pracy. (2001)
Urządzenia i systemy elektroakustyczne
 • Uwagi do opracowania pt. "System nagłośnienia trybun - wyniki symulacji uwzględniające zmianę materiału pokrycia dachu" dla Stadionu Miejskiego we Wrocławiu (2011)
 • Wymagania techniczne dla dostawy systemu nagłośnienia trybun Stadionu Miejskiego przy ul. Drzymały we Wrocławiu (2011)
 • Badanie wpływu zmiany materiału dachu Stadionu Miejskiego przy ul. Drzymały we Wrocławiu na parametry akustyczne (2011)
 • Ocena projektu wykonawczego nagłośnienia trybun Stadionu Miejskiego przy ul. Drzymały we Wrocławiu (2010)
 • Badanie dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego przez Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze. (2010)
 • Badania źródła dwunastościennego Prof-3240 firmy Profon Acoustic. (2010)
 • Badania parametrów urządzeń głośnikowych firmy RDUCH i przygotowanie modeli komputerowych w standardzie programu EASE. (2009)
 • Analiza porównawcza projektów systemu nagłaśniania stadionu Legia Warszawa. (2009)
 • Urządzenia głośnikowe firmy Partner. Badania parametrów częstotliwościowych, kierunkowych, mocowych i impedancyjnych (7 sztuk). (2009)
 • Wóz transmisyjny OBVAN 3 HD telewizji TVN. Badania parametrów akustycznych i elektroakustycznych. (2008)
 • Kino Forum w Bolesławcu. Badania parametrów systemów elektroakustycznych. (2008)
 • Urządzenia głośnikowe firmy Partner. Badania parametrów częstotliwościowych, kierunkowych, mocowych i impedancyjnych (3 sztuki). (2007)
 • Opera Krakowska. Opinia do projektu systemy elektroakustyczne i akustyka widowni. (2007)
 • Stadion Śląski w Chorzowie. Badania parametrów docelowego systemu elektroakustycznego. (2007)
 • Stadion Śląski w Chorzowie. Badania parametrów systemu elektroakustycznego po wprowadzonych zmianach. (2007)
 • Opera Krakowska. Opinia na temat zgodności oferty z dokumentacją SIWZ. (2007)
 • Urządzenia głośnikowe firmy Partner. Badania parametrów częstotliwościowych, kierunkowych, mocowych i impedancyjnych (5 sztuk). (2007)
 • Źródło sześcienne IFO1 firmy Sonitus. Badania zgodności z normą PN EN ISO 3382:2001. (2007)
 • Centrum Naukowo-Badawcze Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (budynek D20). Badania zrozumiałości mowy dźwiękowego systemu ostrzegawczego. (2006)
 • Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. Ekspertyza zgodności systemu głośnikowego z przedmiotem zamówienia. (2006)
 • Urządzenia głośnikowe firmy Partner. Badania parametrów częstotliwościowych, kierunkowych, mocowych i impedancyjnych (3 sztuki). (2006)
 • Wóz transmisyjny telewizji TVN, pomieszczenie realizacji dźwięku. Badania parametrów akustycznych i elektroakustycznych. (2006)
 • Stadion Śląski w Chorzowie. Badania parametrów zainstalowanego systemu elektroakustycznego. (2006)
 • Stadion Śląski w Chorzowie. Badania poziomu zakłóceń z trakcie meczu. (2006)
 • Urządzenia głośnikowe firmy Partner. Badania parametrów częstotliwościowych, kierunkowych, mocowych i impedancyjnych (15 sztuk). (2005)
 • Urządzenia głośnikowe firmy Partner. Badania parametrów częstotliwościowych, kierunkowych, mocowych i impedancyjnych (26 sztuk). (2005)
 • Polskie Radio w Warszawie - studio S1. Analiza komputerowa systemu nagłośnienia. (2003)
 • Państwowa Filharmonia im. Artura Rubinsteina w Łodzi. Ekspertyza ofert systemu nagłośnienia. (2003)
 • Metro Warszawskie, stacja A17 (Dworzec Gdański). Badania zrozumiałości mowy systemu nagłośnienia. (2003)
 • Sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury. Badania parametrów systemu elektroakustycznego. (2002)
 • Hali widowiskowo-sportowa "Orbita" we Wrocławiu. Ekspertyza zgodności ofert przetargowych z projektem wykonawczym systemu nagłośnienia. (2002)
 • Zestawy głośnikowe firmy Diora - Świdnica. Badania parametrów. (1998)
 • Sejm RP - Sala Kolumnowa. Ekspertyza techniczna systemu elektroakustycznego. (1997)
 • Sejm RP - sala posiedzeń. Ekspertyza techniczna ustawienia mikrofonów. (1997)
 • Teatr Polski we Wrocławiu. Badania parametrów systemu elektroakustycznego. (1996)
Prywatność rozmów
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Badania i opracowanie koncepcji poprawy warunków prywatności rozmów. (2005)

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Copyright © Laboratorium Badawcze Akustyki 2017