Strona główna

O Laboratorium Badawczym Akustyki


Laboratorium Badawcze Akustyki Politechniki Wrocławskiej (LBA) powołane zostało 12.10.2005 r., a od roku 2007 posiada akredytację nr AB 796 Polskiego Centrum Akredytacji. LBA kontynuuje tradycję Środowiskowego Laboratorium Hałasów i Wibracji, które istniało w latach 1971-2003. Misją LBA jest prowadzenie badań w zakresie akustyki, odpowiadających potrzebom społecznym i gospodarczym regionu, kraju i UE, przy zapewnieniu organizacji i systemu zarządzania gwarantujących bezstronność i niezależność oraz jakość świadczonych usług, a przy tym rozwijanie metod badawczych i kształcenie kadry. LBA dysponuje wysokokwalifikowaną kadrą, badania wykonują pracownicy naukowi i techniczni Katedry Akustyki Politechniki Wrocławskiej. LBA zapewnia poufność prowadzonych badań. Wynagrodzenie personelu Laboratorium nie jest w żaden sposób związane z wynikami badań.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Copyright © Laboratorium Badawcze Akustyki 2017